Google SketchUp 7.1.4871

Google SketchUp 7.1.4871

Google Inc. – 37MB – Freeware – Windows
ra khỏi 66 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Google SketchUp là phần mềm mà bạn có thể sử dụng để tạo, chỉnh sửa và chia sẻ mô hình 3D. Nó là dễ dàng hơn để tìm hiểu hơn các chương trình khác của mô hình 3D, đó là lý do tại sao rất nhiều người dân đang sử dụng nó. Chúng tôi thiết kế công cụ đơn giản của SketchUp, dẫn đường bằng hệ thống bản vẽ và sạch sẽ giao diện để giúp bạn tập trung vào hai điều: nhận được công việc của bạn thực hiện một cách hiệu quả nhất có thể, và có vui vẻ trong khi bạn đang làm nó.

Tổng quan

Google SketchUp là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Google Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.016 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google SketchUp là 21.0.339, phát hành vào ngày 08/02/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 21.0.339, được sử dụng bởi 15 % trong tất cả các cài đặt.

Google SketchUp đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 37MB.

Người sử dụng của Google SketchUp đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google SketchUp!

Cài đặt

người sử dụng 3.016 UpdateStar có Google SketchUp cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại